Obchody 100 rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II – KONKURS

Z okazji 100 rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie plastycznym „KAROL WOJTYŁA NA DRÓŻKACH KALWARYJSKICH” oraz do wizyty w bibliotece szkolnej, gdzie trwa wystawa książek poświęconych papieżowi. Udział w wystawie tylko przy zachowaniu wszystkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Regulamin Dorota Węgrecka-Wójcik

Dzień Nauczyciela 2020

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej: nauczycieli, pedagogów, pracowników obsługi i administracji szkoły, także uczniów. Święto to, znane przede wszystkim pod nazwą Dzień Nauczyciela, obchodzone jest 14 października, jako upamiętnienie powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.  14 października 2020 r. Więcej…

PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W STREFIE ŻÓŁTEJ

PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W STREFIE ŻÓŁTEJ Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach zwaną dalej „szkołą”. W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie żółtej organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązującej od 1 Więcej…

Pierwszaki czytelnikami

7 października 2020 roku Przyjaciółmi biblioteki szkolnej stali się pierwszoklasiści. W poczet biblioteki przyjętych zostało 25 uczniów. Wszyscy wychowankowie zostali zapoznani z regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej. O tym jak działa biblioteka, kto wypożycza książki, a kto je pisze, jak należy się zachować w bibliotece, jak rozpoznać książkę z biblioteki opowiedział Gienek – pacynka wąż, którego żarty wprowadziły Więcej…

Ubezpieczenie

Zapraszamy do zapoznania się z wybranym zakresem ubezpieczenia oraz instrukcją ubezpieczenia dla rodziców dzięki, której ubezpieczą Państwo swoje dziecko. Termin ubezpieczenia do 30 listopada 2020 Ubezpieczenie jest od 01.09.2020 do 31.08.2021 Zakres ubezpieczenia – zobacz Instrukcja – jak ubezpieczyć dziecko – zobacz

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2020

Samorząd w szkole tworzą uczniowie. Mają prawo wybrać spośród siebie osoby, które w ich imieniu będą decydować o różnych rzeczach w szkole. Nic więc dziwnego, że o wejście do SU stara się wielu uczniów. Przygotowują swój program wyborczy, który prezentują w postaci plakatów w szkole. W tym roku wybory miały nieco inny przebieg. Ze względów bezpieczeństwa – nie było apelu, podczas którego w latach poprzednich osobiście Więcej…