Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.

Dyplomy i nagrody będą do odebrania w szkole od 27 stycznia 2021 r. – środa

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu

Skip to content