Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego

Od 31 marca do 9 kwietnia rodzice kandydata składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego (zał. nr 12a), które można pobrać ze strony internetowej (zakładka Rodzic – rekrutacja 2021/2022) lub w sekretariacie. Złożenie takiego oświadczenia w wyżej wymienionym terminie, skutkuje dopiero przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego. Lista dzieci – kliknij

Konkurs palm

Tegoroczny  konkurs  ”Palma wielkanocna 2021” przebiegał w sposób stacjonarny oraz zdalny. Wzięło w nim udział niewiele (bo tylko ośmioro) dzieci. Pomimo mało optymistycznych czasów zgłoszone prace przykuwały wzrok nie tylko kolorystyką, ale również wysokim poziomem wykonania i oryginalnością artystycznych rozwiązań. Zwyciężczynią została Oliwka Pacut z „zeróweczki”. Dwa równorzędne II miejsca  zdobyły Kornelia Górnisiewicz  oraz Zuzia Paciorek (również z „0”),a III miejsce Więcej…

Funkcjonowanie szkoły od 22 marca 2021 r.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej. Zajęcia dla uczniów klas 1 – 3, będą prowadzone Więcej…

„Dobra wieź – na teraz i po epidemii”

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu „Dobra wieź – na teraz i po epidemii” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 10-18 lat. Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki, dopalacze oraz intensywnie korzystają z nowoczesnych technologii (internet/komputer/gry/ tablet/komunikatory) oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania. Działania w ramach projektu skierowane Więcej…

Skip to content