Drodzy uczniowie!   

Jeśli macie do nas pytania dotyczące książek, jeśli macie ochotę pogadać o tym, co ciekawego można przeczytać, lub podzielić się z nami wrażeniami z tego, co przeczytaliście, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 661617440 .

Izabela Łodziana

Biblioteka Szkolna stanowi integralną część Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach. Korzystają z niej wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Składa się z sali biblioteki, czytelni oraz SCI. Pracujemy zgodnie z opracowanym harmonogramem i planem zajęć oraz regulaminami biblioteki, czytelni oraz SCI, których przestrzeganie obowiązuje wszystkich czytelników. 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK    10:30 – 13:40

WTOREK               8:50 – 12:00

ŚRODA                  8:50  11:45

CZWARTEK          10:25 – 13:40

PIĄTEK                 8:45 – 12:00

 

mgr Izabela Tarnacka

Poniedziałek  10:30 – 13:40

Wtorek 8:50 – 12:00

Czwartek  10:25 – 13:40

Piątek  9:35 – 12:00

mgr Dorota Węgrecka-Wójcik

Wtorek 8:50 – 9:45

Środa 8:50 – 11:45

Piątek 8:45 – 10:40 i 11:25 – 11:40

 

 

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE :

mgr Izabela Tarnacka
mgr Dorota Węgrecka – Wójcik

ZBIORY NASZEJ BIBLIOTEKI:

Książki Szkoła Podstawowa – 5819 egzemplarzy

W tym :

• bogata oferta lekturowa

• dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny

• duży wybór książeczek dla najmłodszych czytelników


Zbiory multimedialne – 365 egzemplarzy


Czasopisma (prenumerowane numery)

• Mały artysta

• Świetlica

• Biblioteka w szkole

• Młody Technik

• Chemia w szkole

• Szkoła-miesięcznik dyrektora 

 

DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ BIBLIOTEKI, TO:

• gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i konserwacja oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych

• wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianiu na miejscu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji

• upowszechnianie literatury pięknej i czytelnictwa

• rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży

• prowadzenie zajęć ( lekcji bibliotecznych) z edukacji-czytelniczej i medialnej

• prowadzenie działalności informacyjnej

• propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych – spotkania z dziećmi z przedszkola

• stałe  rozszerzanie oferty czytelniczej

• organizowanie konkursów, wystaw, imprez mających na celu poprawę czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

• współorganizacja uroczystości i  imprez

• stała współpraca z innymi instytucjami i placówkami oświatowo- kulturalnymi na terenie gminy i poza nią

• stała współpraca z Radą Rodziców

• organizowanie nagród książkowych dla uczniów na koniec roku szkolnego

• stała współpraca z wydawcami i dystrybutorami książek.103

Szkolna biblioteka realizuje projekt „Książki naszych marzeń” zorganizowany przez MEN.

Podejmuje się współpracę z Biblioteką Publiczną im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej a w szczególności z punktem filialnym w Brodach. – spotkania odbywają się w Filii w Brodach oraz naszej szkolnej bibliotece.

Skip to content