Obchody 100 rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II – KONKURS

Z okazji 100 rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie plastycznym „KAROL WOJTYŁA NA DRÓŻKACH KALWARYJSKICH” oraz do wizyty w bibliotece szkolnej, gdzie trwa wystawa książek poświęconych papieżowi. Udział w wystawie tylko przy zachowaniu wszystkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Regulamin Dorota Węgrecka-Wójcik

PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W STREFIE ŻÓŁTEJ

PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W STREFIE ŻÓŁTEJ Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach zwaną dalej „szkołą”. W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie żółtej organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązującej od 1 Więcej…

Ubezpieczenie

Zapraszamy do zapoznania się z wybranym zakresem ubezpieczenia oraz instrukcją ubezpieczenia dla rodziców dzięki, której ubezpieczą Państwo swoje dziecko. Termin ubezpieczenia do 30 listopada 2020 Ubezpieczenie jest od 01.09.2020 do 31.08.2021 Zakres ubezpieczenia – zobacz Instrukcja – jak ubezpieczyć dziecko – zobacz

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym następujące dni będą wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 2 listopada (poniedziałek) 2020 r. – dzień po Wszystkich Świętych 4 stycznia (poniedziałek) 2021 r. 5 stycznia (wtorek) 2021 r. dni egzaminów ósmoklasisty: 25 maja (wtorek) 2021 r. 26 maja (środa) 2021 r. 27 maja (czwartek) 2021 r, 4 czerwca (piątek) Więcej…

Rada Rodziców

29 września odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców naszej szkoły. Przedstawiciele klasowych rad, wyłonieni podczas zebrania 24 września, dokonali wyboru Rady, która będzie przewodziła rodzicami w obecnym roku szkolnym.Skład Rady dostępny jest w zakładce: Rodzic. Nowo wybranej Radzie życzymy owocnej współpracy z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz – co najważniejsze – ze wszystkimi rodzicami uczniów naszej szkoły.

List gończy…

Uczniowie!!Wystawiono list gończy.Z trzeciej klasy uciekło WIDMO.Widom jest przeraźliwie puszyste.Kocha bardzo rozrabiać i schowało się w szkole.Dla odważnego znalazcy nagroda!!!Widmo należy odnieść do klasy trzeciej.Uwaga zadanie dla odważnych !!!!

Kredkobranie 2020

Podobnie jak w roku ubiegłym nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji Kredkobranie 2020. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez Metropolitę Krakowskiego, Wojewodę Małopolski, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie. Partnerem akcji jest również Kuratorium Oświaty w Krakowie. Tak jak rok temu zbierać będziemy dla dzieci i młodzieży na Kresach: przybory, artykuły szkolne i materiały plastyczne (nowe, Więcej…