Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego

Od 31 marca do 9 kwietnia rodzice kandydata składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego (zał. nr 12a), które można pobrać ze strony internetowej (zakładka Rodzic – rekrutacja 2021/2022) lub w sekretariacie. Złożenie takiego oświadczenia w wyżej wymienionym terminie, skutkuje dopiero przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego. Lista dzieci – kliknij

Funkcjonowanie szkoły od 22 marca 2021 r.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej. Zajęcia dla uczniów klas 1 – 3, będą prowadzone Więcej…

„Dobra wieź – na teraz i po epidemii”

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu „Dobra wieź – na teraz i po epidemii” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 10-18 lat. Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki, dopalacze oraz intensywnie korzystają z nowoczesnych technologii (internet/komputer/gry/ tablet/komunikatory) oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania. Działania w ramach projektu skierowane Więcej…

Rekrutacja do I klasy 2021/2022

Zapraszamy do naszej szkoły !! Kandydat z obwodu szkoły wypełnia kartę zgłoszenia dziecka do kl. I + zał. nr 1 (oświadczenie o miejscu stałego pobytu,  zamieszkania dziecka), dodatkowo w razie potrzeby zał. nr 2 i zał nr 3. Kandydat spoza obwodu szkoły wypełnia wniosek o przyjęcie do kl.1 dziecka spoza obwodu + oświadczenie do wniosku zał. nr 1, dodatkowo pozostałe załączniki 1,2,3. Karta zgłoszenia Więcej…

Aplikacja STOP COVID

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wadowicach zachęca do korzystania z aplikacji STOP COVID STOP COVID to aplikacja, która skutecznie pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Korzysta z API opracowanego przez Apple i Google. Działa w oparciu o technologię Bluetooth, co ważne – nie korzysta z żadnych danych użytkowników. Wasza prywatność jest dla nas najważniejsza.   Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna.   Jak Więcej…

Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady

Zgłosiliśmy naszą szkołę do udziału w piątej edycji ogólnopolskiego czytania „Jeżycjady”  Małgorzaty Musierowicz, które odbywać się będzie w marcu. Jeżycjada to cykl powieści dla młodzieży autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Jego nazwa pochodzi od poznańskiej dzielnicy Jeżyce. Opowiada o losach najbardziej znanej poznańskiej rodziny Borejków i ich przyjaciół. Każda z części Jeżycjady poświęcona jest innemu bohaterowi, a lektura całości ukazuje powiązania Więcej…

Skip to content