List Małopolskiego Kuratora Oświaty do Uczniów

List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów.

Przypominając o wartościach i ideałach, jakie wiążą się ze służbą w harcerstwie, minister Dariusz Piontkowski pragnie zwrócić uwagę na działalność tych organizacji, zachęcając do wspierania ich bieżącej aktywności.

Skip to content