mgr Biernacka Lucyna – język angielski

mgr Budzowska Izabela – język niemiecki, muzyka

mgr Brózda Ewelina – technika, informatyka

mgr Dębicki Kazimierz – gimnastyka korekcyjna, zajęcia ruchowe, wychowanie fizyczne

mgr Drozd Aneta – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

mgr Garlacz Maria – historia, WOS , wychowanie przedszkolne

mgr Gębala Anna – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, logopedia, surdopedagogika /urlop/

mgr Góralczyk Anna – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Hordziej Marek – edukacja wczesnoszkolna

mgr Kasprzyk Dorota – język polski, edukacja wczesnoszkolna

mgr Knapek Dorota – chemia

mgr Kowalska Monika – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Kwaśnica Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Moskała Barbara – fizyka, matematyka

mgr Niedźwiedź Iwona – język polski, wiedza o społeczeństwie

mgr Pasternak Maria –  edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Pawlikowski Damian – wychowanie fizyczne, zajęcia ruchowe, I klasa trenerska z piłki nożnej

mgr Pływacz Katarzyna – matematyka, informatyka

mgr Pocielej Małgorzata – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika i wychowanie przedszkolne

mgr Prażnowska Małgorzata – dyrektor szkoły, matematyka, wychowanie fizyczne, zarządzanie oświatą

mgr Sadowski Mateusz o. Kasjan – religia

mgr Stokłosa Mirosława – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

mgr Tarnacka Izabela – inf. naukowa i bibliotekoznawstwo, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Turek Magdalena – biologia /urlop/ 

mgr Tyrpa-Gawron Gabriela – język angielski 

mgr Węgrecka-Wójcik Dorota – plastyka, zajęcia rewalidacyjno – kompensacyjne

mgr Wikiera Łukasz o. Fabian – religia

mgr Wiśniewska Aldona – język angielski /urlop/

mgr Wojewodzic Jacek – geografia, przyroda, informatyka

mgr Zacharska Antonina – biologia

mgr Zając Karolina – edukacja wczesnoszkolna, logopedia, zajęcia rewalidacyjne

Skip to content