Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach informuje, że od 20.02.2020 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego.

Oddział Przedszkolny pracuje 5 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 16:00. Istnieje możliwość wykupienia obiadu w cenie 4,00 zł. Do Oddziału w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci sześcio- i pięcioletnie a w przypadku wolnych miejsc także czterolatki.

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej rozpoczyna się od dnia 9 marca br. Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie do 9 marca br., natomiast wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej do dnia 17 kwietnia br.

Zapraszamy