Przedmiot

Tytuł podręcznika/ćwiczeń

Autor podręcznika

Numer dopuszczenia podręcznika

Wydawnictwo

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna

Pakiet „Szkolni przyjaciele”

Edukacja wczesnoszkolna w kl. III

Kinga Preibisz-Wala,

Ewa Schumacher,

Irena Zarzycka,

Jadwiga Hanisz

813/5/2019 813/6/2019

WSiP

Język angielski

Gold Sparks dla klasy III

+ ćwiczenia

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc-Kurpaska

786/3/2018

Oxford Uniwersity Press Polska

Religia

RODZICE KUPUJĄ Podręcznik + ćwiczenia „Przyjmujemy Pana Jezusa”

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

KR -13-01/10-KR-4/14

Św. Stanisław