Przedmiot

Tytuł podręcznika/ ćwiczeń

Autor podręcznika

/ćwiczeń

Numer dopuszczenia podręcznika/ćwiczeń

Wydawnictwo

KLASA IV

Język polski

„Słowa z uśmiechem”

(podręcznik x2 Literatura i kultura,

Nauka o języku i ortografia
+ zeszyt ćwiczeń

Ewa Horwath,

Anita Zegleń

861/1/2017

861/2/2017

WSiP

Język angielski

Team UP Plus 1 dla klasy 4

+ zeszyt ćwiczeń

Philippa Bowen,

Denis Delaney,

Diana Anyakwo

822/1/2017

Oxford Uniwersity Press Polska

Muzyka

Klucz do muzyki 4

U. Smoczyńska,

K. Jakóbczek-Drążek

A. Sołtysik

858/1/2017

WSiP

Plastyka

Do Dzieła!

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

903/1/2017

Nowa Era

Historia

„Wczoraj i dziś 4”

+ zeszyt ćwiczeń

B. Olszewska,

W. Surdyk-Fertsch,

G. Wojciechowski

877/1/2017

Nowa Era

Przyroda

„Tajemnice przyrody 4 ”

+ zeszyt ćwiczeń

M. Marko-Worłowska,
F. Szlajfer

J. Stawarz

863/2017

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 4
+ zeszyt ćwiczeń podstawowy

 

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

P. Zarzycki

780/1/2017

GWO

Informatyka

Informatyka 4

W. Jochemczyk,

I. Krajewska-Kranas,

W. Kranas,

A. Samulska,

M. Wyczółkowski

807/1/2017

WSiP

Technika

Bez podręcznika

—————————

—————————

————————–

Religia

DO KUPIENIA PRZEZ RODZICÓW: „Słuchamy Pana Boga” + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

AZ-Z1-01/10-KR-3/12

Św. Stanisław

WDŻ

Bez podręcznika

—————————

—————————

————————–