Przedmiot

Tytuł podręcznika/ ćwiczeń

Autor podręcznika

/ćwiczeń

Numer dopuszczenia podręcznika/ćwiczeń

Wydawnictwo

KLASA V

Język polski

„Słowa z uśmiechem”

(podręcznik x2 Literatura i kultura,

Nauka o języku i ortografia
+ zeszyt ćwiczeń

Ewa Horwath,

Anita Zegleń

861/3/2018

861/4/2018

WSiP

Język angielski

Team Up Plus 2

+ zeszyt ćwiczeń

P. Bowen

D. Delaney

D.Anyakwo

822/2/2017

Oxford

Muzyka

Klucz do muzyki

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

858/2/2017

WSiP

Plastyka

Do Dzieła!

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

903/1/2017

Nowa Era

Historia

„Wczoraj i dziś”

+ zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

877/2/2018

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa 5

R. Malarz, F. Szlajfer

T. Rachwał,

Z. Zaniewicz

906/1/2018

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 5

+ zeszyt ćwiczeń

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

780/2/2018

GWO

Biologia

Puls życia 5

M. Sęktas

J. Stawarz

844/1/2018

Nowa Era

Informatyka

Bez podręcznika

—————————

—————————

————————–

Technika

Bez podręcznika

—————————

—————————

————————–

Religia

DO KUPIENIA PRZEZ RODZICÓW: „Wierzymy w Pana Boga” + ćwiczenia

T. Panuś, A. Kielian, A. Berski

 AZ-22-01/10-KR-5/15

Św. Stanisław

WDŻ

Bez podręcznika

—————————

—————————

————————–