Informacje
PDF Drukuj Email

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek- 7:30 – 16:00

 


Kierownik Świetlicy:

mgr Mirosława Stokłosa

Wychowawcy:

mgr Drozd Aneta,  mgr Moskała Barbara

 


CENY OBIADÓW :

  I. Uczniowie                  –    zł

 

II. Pracownicy szkoły     –  zł


 

Plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej

 

1.      Kształtowanie podstawowych norm społecznych, umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

2.      Wyrabianie nawyku samodzielności i poszanowania prywatności innych członków grupy.

3.      Zwracanie uwagi na zgodną pracę i zabawę.

4.      Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez prowadzenie zajęć dotyczących świąt państwowych.

5.      Wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw , w drodze do i ze szkoły i do domu.

6.      Organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

7.      Dbałość o wygląd estetyczny świetlicy i jadalni, wdrażanie do zachowania ładu porządku.

8.      Prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych. Wprowadzanie różnych technik plastycznych. Organizowanie wystaw własnych prac.

9.      Prowadzenie zajęć umuzykalniających. Nauka piosenek.

10.  Pomoc w odrabianiu prac domowych.

11.  Spotkania z literaturą dziecięcą. Współpraca z nauczycielem biblioteki. Korzystanie z zasobów bibliotecznych.

12.  Rozbudzenie w dzieciach ciekawości i aktywności poznawczej poprzez różnego rodzaju ćwiczenia rozwijające myślenie, spostrzegawczość.

13.  Współpraca z wychowawcami poszczególnych klas, pedagogiem, nauczycielami przedmiotów.

14.  Współpraca z rodzicami wychowanków.

15.  Kultywowanie tradycji i obyczajów związanych z : Dniem Komisji Edukacji Narodowej, 11 Listopada, Andrzejkami, Mikołajkami, Bożym Narodzeniem, Dniem Babci i Dziadka, Świętem Wiosny, Wielkanocą, 3 Maja, Dniem Matki i Ojca, Dniem dziecka , Dniem Patrona. 

 

Świetlicowa sekcja plastyczna

 

Opiekun:

mgr Mirosława Stokłosa

Zajęcia:

 

 

Program zajęć:

1.     rozwijanie zdolności i zainteresowań artystycznych

2.     poznawanie różnorodnych technik plastycznych

3.     nauka robótek ręcznych na drutach i na szydełku

4.     wykonywanie okolicznościowych dekoracji, upominków z różnych  materiałów

 

Zajęcia naszej sekcji odbywają się w każdy piątek. Wykonujemy prace plastyczne

z wykorzystaniem różnorodnych technik. Nasza opiekunka, Pani Mirusia ma różne wspaniałe pomysły, projektuje dekoracje na wszelkie imprezy szkolne, a my je wykonujemy. Braliśmy udział w programie „ Daj sobie szansę”. Nasze prace były prezentowane na terenie szkoły.

 


 

REGULAMIN STOŁÓWKI

 

 1. Stołówka przeznaczona jest dla członków Świetlicy Szkolnej, uczniów
  i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brodach.
 2. Ilość wydawanych posiłków ustala Dyrektor Szkoły po wysłuchaniu opinii Kierownika Świetlicy, szefowej kuchni, intendentki i po uwzględnieniu stanu technicznego kuchni.
 3. Jeśli limit ustalonych posiłków nie jest wykorzystany przez członków świetlicy szkolnej, zezwala się na korzystanie z obiadów innym uczniom szkoły oraz jej nauczycielom.
 4. Obiady po kosztach zużytego surowca przysługują uczniom Szkoły Podstawowej – cena obiadu – 3,00zł.
 5. Obiady bezpłatne przysługują pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza oraz pomocy kuchennej.
 6. Uzyskane kwoty przeznacza się na zwiększenie budżetu stołówki.
 7. Odpłatność za obiady wnosi się do 10-go każdego miesiąca.
 8. Zezwala się zainteresowanym na korzystanie z obiadów gościnnych, jeżeli zostały one zgłoszone i opłacone w przeddzień w uzasadnionych przypadkach (np. konferencje).
 9. Zezwala się zainteresowanym na korzystanie z obiadów na wynos (wydawanie ma się odbywać poprzez okienko do wydawania i w ilościach wg ustalonych norm).
 10. Odliczenie obiadów stosuje się, jeżeli zostały one zgłoszone z jednodniowym wyprzedzeniem i tylko w uzasadnionych przypadkach (choroba, wycieczka, wyjazd służbowy, urlop)
 11. Dopuszczalne jest przekazanie swojego abonamentu innej osobie w przypadku zaistnienia nagłej przeszkody.
 12. Zezwala się pracownikom szkoły oraz uczniom na wykorzystanie pomieszczeń kuchni i stołówki na śniadania i podwieczorki.

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

Regulamin określa organizację i porządek pracy w Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Brodach

 

1. Czas pracy   świetlicy w pełnym wymiarze wynosi 26 godzin tygodniowo.

2. Ze świetlicy korzystają uczniowie  szkoły podstawowej i gimnazjum.

3. Zajęcia trwają od 7.30 do 8.00 oraz od 10.35 do 15.45 ( zgodnie z Harmonogramem Pracy Świetlicy).

4. Wychowawcy świetlicy pracują w oparciu o opracowany przez nich
i zatwierdzony przez dyrektora placówki plan pracy.

5. Prowadzona jest następująca dokumentacja: regulamin świetlicy, regulamin stołówki, harmonogram pracy świetlicy, plan pracy, dzienniki zajęć, abonamenty obiadowe rozliczenia wpłat za obiady.

6. Wychowawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za uczniów   przebywających
w salach  świetlicy i jadalni.

7. Członkowie świetlicy szkolnej mają prawo do korzystania ze stołówki zgodnie
z obowiązującym i zatwierdzonym przez kierownika świetlicy i dyrektora szkoły regulaminem stołówki.

 
 
 


 

 

 

 

Owoce i Warzywa w Szkole

 

 

Fundacja

     
      BLOG KLASY 3 SP   6 Gromada Zuchowa

      "Bractwo Tęczy"

Klasztor

     
BLOG KLASY 3 SP
2013-2016

 

BLOG KLASY 3A SP
2010-2013


 

blog lkasy 2b

BLOG KLASY 3B SP
2007-2010